Aviso Legal


El titular d'aquest lloc web és La Collita Braseria SL, amb domicili social al carrer Ramón Turró, 19 LC 05, 08005 de Barcelona, Catalunya, Estat Espanyol, amb CIF B64291453 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, podent visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, del tot prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la distribució, l'alteració, la modificació o la descompilació de la informació continguda en el lloc web. L'usuari no podrà utilitzar per a usos no privats, les marques, els dissenys, els logos o els senyals distintius d'La Collita restaurant sense el consentiment explícit i per escrit del titular. 

La Collita restaurant només autoritza esments dels seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts del lloc. En cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari haurà de saber que està entrant a atnrestaurant.cat i ha de veure en el seu navegador la direcció URL. La Collita restaurant declara que, si no s'indica res en un altre sentit, els textos, imatge, il·lustracions, dissenys, fotografies i altres materials del lloc web, han estat creats per La Collita restaurant o bé cedits, transmesos o autoritzats per a la seva utilització en el lloc web, pels seus titulars. 

La Collita restaurant no es fa responsable de cap conseqüència, dany i perjudici en el sistema informàtic de l'usuari utilitzat per a la connexió amb aquest lloc web. La Collita restaurant es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, poden canviar, suprimir o afegir continguts i informació sobre serveis. La Collita restaurant informa els usuaris del lloc que La Collita restaurant respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades, pel que fa les obligacions prescrites a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració o accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del lloc web.

Espanyol